Tjänster

Vi erbjuder bl.a. följande tjänster:

  • Gårdskarlstjänster
  • Fastighetsservice
  • Traktor- och grävmaskinsentreprenad
  • Vägunderhåll vinter- och sommartid
  • Däckbyte vid ny säsong på person- och paketbilar
  • Försäljning av cutterspån i Lappträsk, även transport är möjlig
  • Uthyrning av textilvårdsmaskin